Program Festiwalu

9.00 AKREDYTACJA CZĘŚCI DLA NAJMŁODSZYCH
• potwierdzenie udziału dzieci w wydarzeniu, konieczna jest obecność Rodzica lub Opiekuna Prawnego,
• odbiór pakietów startowych Kinder+Sport składających z worka sportowego, mini ręcznika oraz czepka pływackiego,
• w zależności od liczby zgłoszonych dzieci, będą one podzielone na dwie grupy,
• limit uczestników: 200 dzieci w wieku 8-12 lat posiadających podstawowe umiejętności pływania.

GRUPA I
9:30 Pierwsza grupa dzieci udaje się do przebieralni, a następnie pod opieką instruktorów przechodzi do części mokrej obiektu.
10:00 – 11:30 Udział w grach i zabawach doskonalących umiejętności pływania
11:30 Rozdanie dyplomów oraz pamiątkowych medali wszystkim dzieciom. Po zakończeniu dekoracji przejście do przebieralni.
12:00 – 13:30 Dzieci przy asyście animatorów udają się do strefy animacji Joy of moving, stworzonej na pierwszym piętrze obiektu.

GRUPA II
9:30 – 11:00 Druga grupa dzieci przy asyście animatorów udają się do strefy animacji Joy of moving, stworzonej na pierwszym piętrze obiektu.
11:30 Druga grupa dzieci udaje się do przebieralni, a następnie pod opieką instruktorów przechodzi do części mokrej obiektu.
12:00 – 13:30 Udział w grach i zabawach doskonalących umiejętności pływania.
13:30 Rozdanie dyplomów oraz pamiątkowych medali wszystkim dzieciom. Po zakończeniu dekoracji przejście do przebieralni.
15:00 Spotkanie dzieci z Mistrzami Pływania: Pawłem Korzeniowskim, Marcinem Cieślakiem oraz Alicją Tchórz

INSTRUKTORZY I NAUCZYCIELE PŁYWANIA
10.00 – 12.00 Spotkanie edukacyjne z trenerem Robertem Białeckim dedykowane dla instruktorów i nauczycieli pływania

ZAWODY I POŻEGNANIE MATEUSZA SAWRYMOWICZA
15:30 Rozpoczęcie akredytacji uczestników zawodów Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie
• potwierdzenie udziału w zawodach, konieczna jest obecność Rodzica lub Opiekuna Prawnego
• odbiór pakietów startowych Kinder+Sport składających z worka sportowego, ręcznika oraz czepka pływackiego
• limit uczestników: 200 dzieci w wieku 8-12 trenujących pływanie
15:45 Rozgrzewka (basen)
16:30 Uroczyste pożegnanie Mateusza Sawrymowicza
17.15 Start zawodów
18:30 Ceremonia dekoracji zwycięzców zawodów